När vindrutan inte vill bli blöt – allt om spolarmunstycken!

När vindrutan inte vill bli blöt – allt om spolarmunstycken!

Spolarmunstyckena är en del av vindrutans rengöringssystem. Deras uppgift är att spruta vatten och rengöringsmedel på torra och smutsiga vindrutor. Jämnt fördelad spolarvätska möjliggör en effektiv rengöringsprocess.

Vindrutans spolarmunstyckenVindrutans spolarmunstycken startar automatiskt när spolnings- och torkningsfunktionen aktiveras. Oftast läggs den multifunktionella spaken i. Pumpen sprutar spolarvätska på vindrutan så länge spaken är aktiverad. Samtidigt rör sig torkararmarna fram och tillbaka i normal hastighet. Direkt när spaken släpps upphör pumpen att pumpa. Torkarna sveper över rutan ett par gånger till för att göra den ren och torr igen.

Defekter i vindrutans spolarsystem

Defekter i vindrutans spolarsystemEn vindrutas spolarsystem kan uppvisa åtskilliga defekter. Några typiska sådana är:

– Ingen spolarvätska kommer ut ur spolarmunstyckena.
– Vattnet bara droppar från munstyckena och når inte vindrutan.
– Vattenstrålen träffar inte vindrutan utan hamnar ovanför eller på sidan.
Tvättmunstycken Online Shop

Tvättmunstycken Online Shop

billigt från 18,03 kr

Köp nu

Ovan nämnda funktionsfel kan i regel åtgärdas ganska enkelt.

Ingen spolarvätska kommer ut ur spolarmunstyckena

Ingen spolarvätska kommer ut ur spolarmunstyckenaOm det inte kommer ut något spolarvätska ur spolarmunstyckena kan det bero på tre saker:

– Pumpen funkar inte.
– Tillförselslangen sitter löst eller är defekt.
– Sprutmunstyckena är tilltäppta.

 • En trasig torkarpump producerar inget vattenEn trasig torkarpump producerar inget vatten. Dess motor fungerar inte heller. Aktivering av vindrutetorkaromkopplaren aktiverar inte motorn. För att ta reda på vad felet är parkerar du bilen, stänger av motorn och vrider om tändningsnyckeln till tändningsläget. Öppna motorhuven och be en vän att aktivera vindrutetorkaromkopplaren.

Detta är ett effektivt sätt att kontrollera torkarpumpens funktion i högkvalitativa och välisolerade bilar. Att försöka testa den under körning är ingen bra idé, då risken är stor att du inte hör torkarmotorn på grund av alla övriga motorljud.

 • Tillförselledningen till vindrutetvättsystemetMed motorhuven öppen och en vän till hjälp kan spolarsystemets slangar undersökas direkt. Spolarmunstyckena är anslutna till enkla gummislangar. Vibrationer kan få dem att förlora kontakten. I äldre bilar blir gummislangarnas elasticitet med tiden sämre och sämre där den sitter ihop med munstycket, vilket får detta att vidgas. Den enklaste och snabbaste lösningen på detta problem är att klippa av den överflödiga biten och installera slangen på nytt. Det bästa är dock att byta ut hela slangen.

Bitmärken på slangen i biltvättenVid läckage måste du vara extra försiktig! Det kan vara så att en mård eller någon annan gnagare bosatt sig i motorrummet. En gnagd slang är ett tydligt tecken på detta.

I ett sådant fall måste du undersöka samtliga kablar och slangar i motorrummet ordentligt. De får inte ha några bitmärken. Om en gnagd vatten- eller oljeslang förblir oupptäckt riskerar motorn att skadas!

Den vanligaste defekten som drabbar vindrutans spolarsystem är tilltäppta munstycken. Det finns tre möjliga orsaker till detta:

– Spolarvätskan har frusit.
– Spolarvätskan har blivit förorenad.
– Sprutmunstyckena har täppts till efter yttre påverkan.
 • Frusen spolarvätskaFrusen spolarvätska är ett resultat av att glömma att byta till vinterläge. Det enda du kan göra nu är att tina upp vätskan i ett varmt garage eller under en längre biltur. Därefter töms all vätska och byts ut mot vätska med glykol.
 • Var försiktig: Om torkarens tank var helt fylld innan den frös måste den undersökas noggrant. Vatten expanderar cirka 10% när det fryser, vilket kan få tanken att spricka.
 • Smutsigt torkarvatten är ett ganska sällsynt fall av skadaSmutsigt torkarvatten är ett ganska sällsynt fall av skada. Då och då hamnar dock främmande partiklar i torkarens tank. Det ska egentligen vara praktiskt taget omöjligt, men det kan ändå inte uteslutas helt. Inspektera alltid spolarvätskans renhet när du reparerar vindrutans spolarsystem. Om du ser partiklar i den måste tanken rengöras noga.
 • Sprutmunstycken täpps vanligtvis till från utsidan. När regnvatten rinner ned längs vindrutan samlar det på sig damm och pollen. Dessa kan fastna i spolarmunstyckena och gradvis täppa till dem.

Rengöring av spolarmunstyckena

Rengöring av spolarmunstyckenaTills för ett antal år sedan var vindrutetorkarnas sprutmunstycken enkla kulor med borrade hål som kunde rengöras och justeras med hjälp av en nål. Nuförtiden är nyare bilar ofta utrustade med fläktmunstycken och mikrosprutor som åstadkommer en bredare och finare stråle och når ett större område per pumpning. Finare munstycken tenderar att täppas till tidigare. De kan inte heller rengöras på samma sätt. Det finns dock ett enkelt knep:

 • Den bästa rengöringslösningen för sprutmunstycken är tryckluft. Att blåsa igenom dem från baksidan är ett effektivt sätt att rengöra dem. För att göra detta måste du ta bort munstyckena först. Hur installationen av munstycken går till varierar beroende på biltillverkaren.
 • För själva borttagningen krävs dock knappt några verktyg. Möjligen ett enkelt sådant. Oftast kan munstyckena dras loss manuellt. Alternativt är de fixerade med en låsmutter som kan skruvas av. Dess anslutning till tillförselslangen varierar också.
 • Förr var det en enkel gummislang som var direkt fäst i sprutmunstyckets hylsa. Numera har det ofta ett ändstycke med en fästklämma. Bägge kan lossas enkelt utan hjälp av verktyg.
 • Så snart spolarmunstycket tagits bort kan det blåsas igenomSå snart spolarmunstycket tagits bort kan det blåsas igenom.
 • Detta kan genomföras med hjälp av en däcktrycksenhet på en bensinstation. Du behöver bara trycka på anslutningshylsan i tryckenhetens munstycke tills stålstiftet öppnar tillförselslangen.
 • Nu kan du slå på tryckluften. Efter 3–4 sekunder är sprutmunstycket rent. Sätt därefter tillbaka sprutmunstycket i omvänd ordning. Allt som allt bör kontroll och underhåll av vindrutetorkarsystemet inte ta mer än 15 minuter.

Justering av sprutmunstycken

Justering av sprutmunstyckenDe stora kulmunstyckena används fortfarande, i synnerhet på billigare bilar. Specialverktyg för justering av dessa munstycken finns att köpa. Dessa är dock i de flesta fall onödiga. En fin borr, en finjusterande skruvmejsel eller en vanlig säkerhetsnål fungerar lika bra.

Sprutmunstycket justeras så att det sprutar på området för förarens synområde. Om det sitter för högt kommer en för stor andel av vattnet som sprutas att hamna på bilens tak. Om det sitter för lågt kommer en otillräcklig mängd vätska att nå förarens synfält. Spolarvätskans träffpunkt ska vara i mitten av vindrutans övre tredjedel. I sidled justeras sprutmunstyckena symmetriskt så att hela vindrutan besprutas jämnt.

I lyxbilar är justering av spolarsystemet lite mer komplicerat. Den breda och fina strålen genereras inte av kulmunstycken utan av riktiga högteknologiska dimssprutmunstycken. Dessa är utrustade med en justeringsskruv som kan ställas in med hjälp av en torxskruvmejsel.

Spolarsystemets begränsningar

Spolarsystem för vindrutor har sina tekniska begränsningar. Det gäller både de främre och de bakre. Systemet är främst till för rengöring av lätt nedsmutsade eller dammiga vindrutor. Stora smutsklumpar, fågelavföring eller hårda, intorkade insektsrester kan dessa sällan torka bort. Tvärtom kan ett hårt belastat torkarsystem söla ned hela vindrutan och försämra sikten allvarligt.

Spolarsystemets begränsningarDetta kan resultera i farliga situationer i trafiken. Föraren kan inte se ordentligt. Om din vindruta blir rejält nedsmutsad måste du snabbt ta dig till närmaste bensinstation.

Använd en hink och en fönsterskrapa för att ta bort den värsta smutsen från vindrutan.

Knep för att minimera gnissel

vindrutetorkarna börjar gnisslaÄven den bästa sortens torkarsystem kan råka ut för ett irriterande problem: att vindrutetorkarna börjar gnissla. Detta kan även ske när torkarna blir gamla och bräckliga.

Bosch vindrutetorkare med 50 % rabatt

Bosch vindrutetorkare

med 50 % rabatt

Till butiken

Billiga vindrutetorkare är oftast gjorda av hårt gummi som tenderar att börja gnissla tidigare än högkvalitativa torkare, även om dessa också kan råka ut för det irriterande ljudet. Även nya torkare kan drabbas. Om det inträffar är det förmodligen fettrester på torkarbladen som är orsaken. Spolarsystemet kan bara rengöra dem till en viss grad.

I sådana fall bör du rengöra torkarna med en ren trasa och rejält med fönsterputs. Detta bör göra susen för gnisslet.

Foto: Aleksandrs Tituskins, Chirachai Phitayachamrat, Oscar Carrascosa Martinez, g0d4ather, Pepgooner, Dan Race, LastMan21, Siarhei Tolak, Patryk Kosmider, rocharibeiro, Chonlawut, DaViDa S, Shanti Hesse / shutterstock.com