Eftermontering av farthållare – en uppgift för modiga!

Eftermontering av farthållare – en uppgift för modiga!

Farthållare är en praktisk funktion som hjälper dig att hålla en jämn hastighet, vilket är smidigt när du ska köra längre sträckor. Även om modulen fungerar som bäst i bilar med automatisk växellåda kan även bilar med manuell växellåda vara utrustade med farthållare. Generellt utrustas moderna bilar med ett alternativ för installation av farthållare. Om så är fallet går det att eftermontera en farthållare.

Avslappnad körning med farthållare

Avslappnad körning med farthållareAtt eftermontera en farthållare är ingen uppgift för nybörjare!
Arbetet ställer krav på koncentrationsförmåga och skicklighet, särskilt när det gäller installation av ledningar. I annat fall kan bilen drabbas av allvarliga skador. Om du inte har någon erfarenhet av isolering och montering av datakablar med pluggar bör du läsa dessa instruktioner extra noga. För detta ändamål kan kablaget från en skrotad bil komma till nytta. Verktyg och kabelskor är relativt billiga och därför bör de nödvändiga stegen utföras när installationen av nya kablar i din bil inte längre utgör några problem.

Är bilen lämplig?

Tre faktorer avgör om eftermontering av farthållare lönar sig:

1. Bilen har en automatisk växellåda.
2. Bilen har en elektronisk gaspedal.
3. Eftermontering av farthållare erbjuds som ett alternativ för den aktuella bilen.

Varianter av farthållarenÄven om någon av dessa faktorer inte uppfylls går det ändå att installera en farthållare. Men ytterligare komplikationer kan göra att projektet inte lönar sig. Farthållare fungerar inte optimalt med en manuell växellåda. En mekanisk gaspedal måste utrustas med en servomotor. Det är inte tillåtet att modifiera farthållare på egen hand och det är inte heller möjligt att göra för någon som saknar professionell expertis.

Olika lösningar för eftermontering

farthållare driftslägeHur mycket jobb eftermontering av farthållare i en bil kräver beror till stor del på bilens typ och ålder. I moderna bilar är hastighetskontroll med eftermontering betydligt enklare än i äldre modeller. I moderna bilar räcker det att byta ut multifunktionsspaken och programmera systemet i styrenheten för att möjliggöra användning av detta system. I äldre bilar kan det däremot behövas en komplicerad konvertering av kablaget och installation av en extra elektronisk modul.

Kostnader för en professionell installation

Kostnader för en professionell installationKostnaderna beror också till stor del på mängden arbete. I en VW Golf 6 måste en ny pitmanarm, som kostar cirka 600–800 kr i tillbehörsbutiker, installeras. I lyxbilar kan en eftermonterad multifunktionsspak med farthållare kosta upp till 1 900 kr. En verkstad debiterar ungefär 1 200 kr för installation av dessa lösningar. En mer omfattande installation med nya kablar och extra moduler kan kosta upp till 7 000 kr bara för själva arbetet. Upp till 50 % rabatt på bilelektronik - Köp billigt online

Ordningsföljden för de olika stegen vid uppgradering av farthållare

Ordningsföljden för arbetsstegen vid eftermontering av farthållare är alltid densamma.

1. Aktivera farthållaren i styrenheten

I vissa eftermonteringsmoduler aktiveras farthållaren i styrenheten före installationen. I andra moduler aktiveras den först efter installationen. Komponentens installationsmanual visar dig hur du går vidare.

2. Ta bort krockkudden

Innan du tar bort krockkudden måste batteriet kopplas från. Vänta 15 minuter tills all spänning skingras. Inte förrän då kan krockkudden demonteras säkert. För alla arbeten i interiören rekommenderas klammerborttagare i plast för undvika repor på panelen.

3. Ta bort ratten och rattstångsbrytaren

Den gamla rattstångsbrytaren måste tas bort för att göra plats åt den nya. Detta kan kräva att hela panelen tas bort. Också här gäller det att arbeta försiktigt och undvika repor svärta ned projektets framgång.

4. Installera eftermonteringsmodulen

Beroende på monteringssatsens storlek kan vissa anpassningar efter bilens kablage krävas. Detta kan innebära en del arbete. Här behövs kompetens inom hantering av isoleringstänger, kniptänger, kablar och pluggar. Hög precision och mycket kunskap krävs för att undvika fel i bilens kabeldragning.

5. Sätt tillbaka allting på plats

Allt måste sättas tillbaka på plats innan du ansluter batteriet. Beroende på dess typ måste den nya modulen programmeras i styrenheten.

Sparar man bränsle med farthållare?

Farthållare är komfortsystemFarthållare är först och främst komfortsystem som möjliggör mer avslappnad körning under längre sträckor. Hastigheten hålls på en stadig nivå och återgår till grundinställningarna efter acceleration, exempelvis vid en omkörningsmanöver. Farthållaren reglerar hastigheten mycket mer precist än en utbildad förare skulle kunna göra. Tack vare detta kan systemet reducera bränsleförbrukningen något.
Att ställa in farthållaren i enlighet med den maximala hastighetsgränsenAtt ställa in farthållaren i enlighet med den maximala hastighetsgränsen kan minska risken för att bli tagen vid hastighetskontroller, vilket i sig kan kompensera för installationskostnaderna.
Farthållare är inga autopiloterFarthållare är inga autopiloter. Du måste lära dig att hantera dem och öva mycket. Ändå gör inte funktionen körningen mindre säker: så snart bromspedalen aktiveras kopplas farthållaren ur och bilen växlar till manuell kontroll. Detta har inga negativa effekter på komforten. Efter inbromsningsmanövern kan farthållaren aktiveras på nytt genom ett tryck på minnesknappen. Trots det rekommenderar vi att du bara använder farthållare på motorvägen. Här kan den nå sin fulla potential.

Rattstångsbrytare original från VALEO till bästa pris

Tänk på krockkudden

Eftermontering av farthållare kräver att rattens krockkudde deaktiveras och tas bortEftermontering av farthållare kräver att rattens krockkudde deaktiveras och tas bort. Att hantera en krockkudde utan de nödvändiga kunskaperna kan orsaka livsfarliga situationer! Se till att du vidtar de nödvändiga stegen för säker demontering och montering av rattens krockkudde.

Disclaimer

Arbetet med att eftermontera farthållare på en bil bör anförtros åt certifierade och yrkesverksamma personer inom bilmekanik och elektronikStegen som nämns i denna artikel är inte avsedda som en installationsmanual utan som en mer allmän beskrivning. De är inte till för att följas bokstavligen utan är till för att förklara omfattningen av de nödvändiga arbetena. Vi garanterar inte att samtliga steg som beskrivs är fullständiga eller precisa och vi tar inte heller något ansvar för skador som uppstår på grund av försök att följa dessa steg. Arbetet med att eftermontera farthållare på en bil bör anförtros åt certifierade och yrkesverksamma personer inom bilmekanik och elektronik.

Foto: Realstock, chombosan, A Aleksii, ipuwadol, Maksim Toome, Liukov, zenstock, algre / shutterstock.com