0

0.00 kr

#

Elektriskt system till alla bilmärken

Välj ditt fordon

med registreringsnummer*

Elektriskt system-Bildelskatalog för premiumkvalitativa

Varumärkestillverkare av Elektriskt system

  • HELLA

Elektriskt system - Information för funktion, reparation och byte

Elektroniken i en bil ansvarar för att överföra de signaler som är nödvändiga för att operera en bil. El- och elektroniska komponenter har blivit komplexa under de senaste tjugo åren. Som ett resultat,är dagens bilar mycket säkrare och mer bekväma. Men elektriska problem ärbland de vanligaste skador och reparationarbeten på en bil.

Elkomponenter i en bil

Elektroniken i en bil består av fem komponenter:
    1. Inmatningen är omkopplarna som gör att föraren kan hantera signaler. Detta inkluderar alla omkopplare på instrumentbräda, pedaler, stolsjustering och elektriska fönsterhissar. Omkopplarna är lätta att komma åt och byta ut. Ofta räcker det faktiskt med att rengöra en defekt brytare för att den ska fungera igen. 2. Signalledningarna är ledningarna i ett fordon. För detta har varje fordon en huvudkabelstam installerad, där flera sekundära ledningar förgrenar sig. Komplexiteten i dagens fordonselektronik kräver en komplex ledningsdragning, som är väldigt känslig i många bilar. Numera behöver du en avläsningsanordning för att bestämma ett fel i signalledningen. 3. Sensorsystemet i ett fordon består av inmatningsenheter som utlöser på egen hand, utan aktivt deltagande från föraren. Dessa inkluderar ABS-sensorer, lambdasond, olika hastighetsmätare, bränslemätare, temperaturgivare, ljussensorer, och mycket mer. Trasiga sensorer kan leda till farliga körsituationer. De behöver kontrolleras noga enligt inspektionsschemat och vid behov ersättas som en försiktighetsåtgärd. Mängden av sensorer i en bil ökar ständigt. På senare tid har däcktryckssensorer blivit obligatoriskt i nya bilar. Sensorerna sitter i hjulen och måste eftermonteras vid däckbyte, om det är nödvändigt. 4. Elektroniken i bilar kontrolleras idag centralt av en eller flera styranordningar. Närmare bestämt övervakas motorstyrningen konstant av en central styrenhet. Detta behövs för att effektivt kunna utnyttja bränslet och för att förhindra att katalysatorn skadas. Styrenheten får sina signaler från sensorerna och sänder de omräknade och inbyggda värdena till tändsystemet och insprutningssystemet. Tändsystemet består av tändstift och glödstift (beroende på om det är ett bensin eller dieselfordon), tändkablar och tändspänningstransformator. All el till elektroniken alstras i generatorn, som drivs av motorn och som lagrar ström i bilens batteri. 5. Utenheter för fordonselektronik är främst lamporna utanför och inne i bilen. Dessa inkluderar de främre ljusen, som består av strålkastare med halvljus och helljus, blinkers, dimljus, kurvljus och dagsljus. Baktill finns bromsljus, backljus, bakre dimljus och blinkers. Även anslutningen för att koppla till släpvagn tillhör elsystemet. Utmatningsenheterna i bilens interiör består av ett flertal ljus och digitala displayer på instrumentbrädan samt invändig belysning. Sätesjustering, sätesvärme, fläkt och bekvämlighetsfunktioner som kyla i handskfacket räknas till utenheter.

Typiska elektronikskador

En defekt skärm, dålig tomgång, strejkande fönsterhissar - symptomen för elektroniska skador kan variera en hel del. Endast ett felavläsare kan ge rätt information.
All fordonselektronik består av känsliga komponenter, som är utsatta för mer eller mindre starkt slitage. Sensorer som utsätts för stark värme som ABS-sensorerna, varvräknare eller lambdasond måste bytas enligt underhållsschemat. I motsats till de extremt hållbara LED-lamporna i bilens signalljus som sällan behöver bytas. Detta gäller för bromsljuset och för instrumentbrädans belysning. Om din bil äör av äldre modell med glödlampor i bromsljusen, är det rekomenderat att du byter dem till en LED-ljuskälla.
Elektronikskador orsakas även av korrosion. Skadade ledningar eller övergångar från kabel till kontakten är svaga punkter där det kan bildas fukt som leder till korrosion. Stömflödet genom ledningarna är därmed i farozonen. En rostbildning märks som ökat motstånd i ledningen, som kan registreras av motorstyrenheten. Därefter visas en felkod som ger dig information om felet. Bildelarexpert.se erbjuder ett brett utbud av fordonselektronikkomponenter så du kan laga de flesta skador eller höja komfort och säkerhetsnivå för bilens elsystem.

Toppsäljare: de mest populära objekten