Gör-det-själv-byte av luftfilter – manuella fakta och fel

Gör-det-själv-byte av luftfilter - manuella fakta och fel

Luftfiltret är en typisk slitagedel av bilen som behöver bytas ut regelbundet. Du kan överlåta installationen till en verkstad, men det är inte nödvändigt. Detta är ett arbete som kan utföras med lätthet av vilken amatör som helst. Även om du har begränsad eller ingen kunskap om bilar: om du bara följer vår manual kommer inget gå snett.

Luftfilter bildelar

Vad är fördelarna med att byta ut luftfiltret?

Luftfiltret är bilens så kallade “lunga”. Motorn behöver luft för att kunna fungera. Luften är fylld av smuts och dammpartiklar som kan skada motorn om luften som tillförs inte filtreras först. Luftfiltret säkerställer att bara ren luft kommer in i motorn. Med tiden så täpps de små porerna igen och luft kan inte längre flöda genom filtret. Gradvis blir då bränsleluftblandningen för “rik”, vilket gör att motorns prestanda försämras. Accelerationen i synnerhet kan komma att reduceras. Dessutom är luftfiltret en punkt på besiktningens checklista, och kan förhindra att din bil blir godkänd.

Vad är fördelarna med att byta ut luftfiltret

Det nya luftfiltret – vilket är det rätta?

Den rätta storleken på det nya luftfiltret kan återfinnas i bilmanualen. Väldigt ofta finns det inget behov av att kontrollera det på egen hand eftersom många leverantörer kan hitta rätt produkt med hjälp av identifikationsnumret i manualen. Följande produkter är tillgängliga:

Det nya luftfiltret - vilket är det rätta
Ett pappersluftfilter är den billigaste versionen. Inte helt olikt ett kaffefilter fungerar det bra nog så länge det är nytt. Dess främsta nackdel är den korta livslängden. Efter 15,000 km av användning är den med största sannolikhet förbrukad. Vissa bilägare vill dra nytta av det låga priset på denna typ av luftfilter, men de är i själva verket främst menade som en nödlösning.
– Den vanligaste typen, som även föredras av biltillverkare, är ett filter i bomull eller skum. Dessa typer finns att köpa till måttliga priser och har en acceptabel livslängd på runt 30,000 km. Under bilens garantiperiod är det absolut nödvändigt att välja detta filter eftersom det är föreskrivet av de flesta tillverkare. Tyvärr så kan denna typ av filters kvalitet och prestanda variera rejält, så det är alltid bättre att inte förlita sig på den allra billigaste versionen. Det finns även blandade versioner. På senare år har de blivit mer och mer vanliga.
– Många förare förlitar sig på oljebadsfilter. Denna typ av filter kan rengöras upprepade gånger och förses med ny olja efteråt. Till följd av detta kan dessa filter nå en livslängd på upp till 60,000 km, men till ett pris därefter. Dess material är nästan uteslutande skumgummi. Ryktet säger att dessa luftfilter kan skada luftmassemätaren på dieselbilar. Detta är dock bara fallet om produktens konstruktion är felaktig eller om den har blivit oljad oprofessionellt.
Sportluftfiltret är ett undantag. Vanligtvis är det påskruvat på luftintaget utan ett hus, vilket förbättrar prestanda och ljud. Besiktningen kräver däremot att det ska avlägsnas. För alldaglig användning av bilen tillför denna typ av filter ingenting.
Luftfilter av högsta kvalitet

Luftfilter • Topp kvalitet

billigt från 14,78 kr

till butiken

Steg för steg: byta ut luftfiltret

För utbytet behöver du följande verktyg och redskap:

Bilmanualen, en skruvmejsel, eventuellt en ringnyckel, en trasa, det nya luftfiltret.

Steg 0: Öppna huven (glöm inte att fixa den!) och lokalisera luftfilterlådan. Den är placerad väl inom synhåll, med “Air Filter” eller någon klargörande symbol på den. Om du inte kan hitta den, ta en titt i bilmanualen, som även beskriver hur du öppnar lådan.
Steg 1: Om din bil är en dieselbil, koppla först ur luftmassemätaren som är direkt kopplad till luftfilterlådan.
Steg 2: Nu, beroende på bilmodell, behöver du först avlägsna intagskabeln. Tryck på slangklämman med ringnyckeln precis vid fjädern och tryck den flera centimeter bakåt. Trycket på slangkopplingen släpps och intagskabeln kan läggas åt sidan.
Steg 3: Öppna luftfilterlådan. Den är ofta säkrad med två eller fyra klämmor som kan hävas ut med hjälp av en skruvmejsel. Under dem kan det finnas ytterligare bultar eller muttrar. Om så är fallet kan de behöva avlägsnas med skruvmejseln eller ringnyckeln.
Steg 4: Avlägsna det gamla luftfiltret. Det kan slängas i det vanliga hushållsavfallet. Gör rent luftfilterlådan med trasan om den är smutsig. Sätt i det nya luftfiltret. Den kan bara sitta på ett sätt, så du kan inte göra fel.
Steg 5: Först ska muttrarna och bultarna skruvas tillbaka. Sedan kan luftfilterlådan fästas med klämmorna på nytt.
Steg 6: Sätt i intagskabeln i öppningen, greppa fjädern med ringnyckeln och dra fram slangklämman framåt tills det är några millimeter kvar. Släpp den och testa för hand om slangklämman är fixerad.
Steg 7: Om du har en dieselbil kan du nu koppla in luftmassemätaren i sin kontakt igen.
Steg 8: Sitt i bilen med huven öppen och starta bilen. Tryck ned gasen upprepade gånger och lyssna på ljudet. Gå ut ur bilen och kontrollera om bilens tomgång är jämn. Om allt verkar normalt var bytet lyckat. Du kan nu stänga huven.
luftfilter från Bosch
byt ut luftfilterVar vänlig notera: Att installera ett sportluftfilter är avsevärt mer komplicerat och kräver att luftfilterlådan avlägsnas. Beroende på bilen i fråga så kan även andra specifika saker behöva tas hänsyn till, vilket vi inte kan redogöra för här. Vi avråder amatörer från att genomföra denna installation på egen hand. Det kan eventuellt leda till att prestandan försämras. Om detta gäller dig, var vänlig konsultera en verkstad eller andra pålitliga onlinekällor.

rengör luftfiltret

Vanliga fel och deras lösningar

Trots att luftfilterbyte är relativt enkelt och kan utföras av amatörer så har denna uppgift flertalet möjliga fallgropar och fel som kan inträffa. Om du skulle stöta på problem efter byte, ta del av följande tips:

1. Sviktande motorprestanda – om du noterar att din dieselmotors prestanda sviktar beror detta ofta på att luftmassemätaren inte är korrekt kopplad till sin kontakt. Att vicka på mätaren eller att dra ur och sätta i den på nytt bör rätta till detta fel.

2. Skallrande ljud vid körning – om du hör ett skallrande ljud vid första körningen efter bytet är detta ett tecken på att luftfilterlådan inte är korrekt passad. Antingen så är en av klämmorna inte korrekt fixerad eller så har en bult / mutter inte skruvats åt ordentligt. Detta behöver justeras.

byt ut gammalt luftfilterVarning: Luftfilter – Moderna bilar genomför ofta dess egen felanalys. Displayen på instrumentbrädan kan visa en varning för luftfiltret efter att det har bytts ut. Generellt återställs detta så snart som en tillräcklig mängd luft nått förbränningskammaren. Det finns en möjlighet att detta fel måste åtgärdas manuellt (konsultera manualen). Alternativt kan en verkstad ta hand om detta.

3. Visslande eller vinande ljud från motorn – Om du hör visslande eller vinande ljud från motorn har du antagligen inte satt fast intagskabeln korrekt, vilket gör att luft kan läcka ur den. Kontrollera sektionen mellan kopplingsdelen och intagskabeln noga. Om nödvändigt, sätt fast slangklämman igen och se till att kopplingen är lufttät.

Foto: NorGal, Daneshvar, fantasy / fotolia.com