Starta bilen med starthjälp: Så startar du din bil med startkablar

Starta bilen med starthjälp: Så startar du din bil med startkablar

En bil kan fungera anmärkningsfritt i alla väder och utan startproblem i flera års tid. Tills problemen plötsligt finns där. I den här manualen kommer du att få lära dig vad du bör göra om du får problem av denna typ.

Definiera problemet

Om bilen plötsligt inte går att starta är det inte säkert att starthjälp är den rätta lösningen. Alla haverier är inte likadana. Beroende på hur felet uppträder kan det ha olika bakomliggande orsaker. Dessa är de mest typiska:

1. Bilen reagerar inte när du vrider om tändningsnyckeln.
2. Instrumentpanelen lyser svagt. Det enda som händer när du vrider om tändningsnyckeln är att du hör ett klick eller ett svagt startljud i motorn.
3. Startmotorn går smidigt men gnisttändningen uteblir.

en djupurladdning av batterietDet förstnämnda fallet kan vara ett resultat av en djupurladdning av batteriet. Det inträffar vanligtvis bara när bilen stått stilla i flera veckor eller månader. Om bilen körts föregående dag bör åtminstone instrumentpanelen lysa svagt. Om bilen verkar helt död är det mer sannolikt att något annat ligger bakom: att batteriet kopplats bort från strömkretsen på ett eller annat sätt.

Detta kan ske i samband med att en pol kopplas bort, en kabel skärs av eller vid omfattande korrosion på jordkabeln. I detta fall bör kablarna kontrolleras först. Alternativt kan den röda pluskabeln vara lös. Denna defekt drabbar i de flesta fall den svarta minuskabeln. Om en av kablarna hänger löst på batteriets sida har du troligtvis hittat din defekt. Om det rör sig om en äldre bil kopplar du bort den svarta kabeln från karossen. Därefter slipar du kontaktpunkterna på båda sidor och fäster kabeln på nytt. Med lite polfett skyddar du kontaktpunkten mot korrosion. Startbatteri - Över 10 000 märkesbatterier - Beställ nu

Om det inte fungerar kan en defekt säkring vara boven. Innan du försöker starta bilen med starthjälp bör du kontrollera säkringarna, annars kan försöket lätt misslyckas.

tomt batteriDen andra eventualiteten är det klassiska fallet med ett tomt batteri. Trots det kan en korroderad kontaktpunkt på jordkabeln inte uteslutas som orsak. Här kan du ge dig på ett försök med traditionell starthjälp.

Bilkontroll före starthjälpI det tredje fallet får bilen tillräckligt med ström för startmotorn. Emellertid får den inget bränsle, ingen tändande gnista eller så är dieselmotorns förglödsenhet defekt.

Om du har en bensindriven bil lönar det sig att titta under motorhuven: om tändkabeln inte hänger där den ska har du hittat din orsak. Till följd av de starka vibrationerna från en motor kan tändkabeln kopplas ur. Anslut den på nytt så bör det gå att starta bilen. Beställ tändstift - Spara upp till 80 % på ditt köp

I dieselbilar är glödstiftets säkring ofta trasig. Deras exakta placering hittar du i fordonets instruktionsbok. Undersök enheten och byt ut den vid behov. Det självantändande systemet bör nu funka korrekt.

Så startar du en bil – steg för steg

Den vanligaste orsaken till ett tomt batteri är en bortglömd strömbrytare. Parkeringsljus kan tömma batteriet på några timmar och göra att bilen inte startar. På grund av den invecklade elektroniken i moderna bilar är en start med starthjälp inte helt riskfritt – det gäller även det donerande fordonet. Följ därför stegen som beskrivs nedan för att undvika dyra skador.

1. Använd rätt startkabel
2. Anslut startkabeln
3. Starta motorn
4. Ta bort startkabeln
5. Ytterligare åtgärder

1. Rätt startkabel

Rätt startkabelEn dålig eller svag startkabel kan orsaka kortslutning eller skada elektroniken i båda bilarna. En bra kabel har tre distinkta kvaliteter:

1. Den lämpar sig för dieselbilar (en diameter på 25 mm² för aluminium motsvarar en diameter på 16 mm² för koppar).
2. Klämmorna är helt isolerade, har ett starkt grepp och båda kontaktytorna är anslutna till huvudkabeln.
3. Kabeln har överspänningsskydd.

Dess tydligaste kännetecken är priset: en högkvalitativ, säker startkabel som är redo att användas kostar minst 500 kr (50 EUR). Billigare kablar blir ofta brända efter 2–3 försök. Detta gäller i synnerhet vid försök att starta en dieselmotor med kablar för en bensinbil.

Klämmor av hög kvalitet bör ha följande egenskaper:

– När de är stängda syns ingen bar metall.
– Klämman kan endast öppnas när du tar i.
– Båda klämmans kontaktytor är anslutna till huvudkabeln.

Överspänningsskyddet består av en liten, svart låda i mitten av kabeln som kopplar ihop den svarta och röda kabeln. Den är ofta utrustad med en ljusdiod. Denna skyddsutrustning är extra viktig för det donerande fordonet. Strömavbrott förhindras effektivt och elektroniken skyddas.

2. Anslut startkabeln

Anslut startkabelnStartkabeln ansluts på följande sätt:

1. Parkera bägge bilarna sida vid sida så att den röda pluskabeln kan koppla det ena batteriet till det andra.
2. Stäng av motorn och tändningen och ta bort båda batteripolernas skydd.
3. Slå på det mottagande fordonets ljus.
4. Koppla ihop båda bilarnas pluspoler med den röda kabeln.
5. Stäng strömkretsen med den svarta kabeln genom att ansluta båda karosserna.

VARNING! Explosionsfara!
Den svarta kabeln får INTE anslutas till batteriets minuspoler. Den ska endast kopplas till bägge bilarnas jordningspunkter. Att stänga den elektriska kretsen kan orsaka ett litet gnistregn vid minuspolen. Den måste hållas på avstånd från batteriet.

Några lämpliga punkter är:

– de tillhandahållna jordpunkterna (markerade med (-))
– låsen på motorhuven eller bilens bagagelucka
– motorns hjälpram
– bara metalldelar på motorn.

OBSERVERA: Byt inte anslutningar!
Felkopplade anslutningar, och i synnerhet val av fel poler, kan orsaka allvarliga skador på båda bilarna. I värsta fall kan bägge batterierna explodera!

Om kretsen är sluten på ett korrekt sätt kommer det mottagande fordonets lampor att tändas eller ljusna rejält. Nu kan du vara säker på att bilen kan startas.

OBSERVERA: Förläng inte startkabeln!
Du bör aldrig förlänga startkablarna genom att koppla ihop klämmor från flera olika ledningar. Om ledningen inte är lång nog bör den donerande bilens batteri tas bort.

3. Starta motornStarta motorn

Innan du startar motorn måste alla strömförbrukande enheter stängas av:

– Lampor
– Radion
Vindrutetorkarna
– Bakrutans uppvärmningssystem
– Sätesvärmarna

Starta den donerande bilens motor när samtliga strömförbrukande enheter är avstängda. Därefter kan du genomföra ditt första startförsök.

VARNING: gör bara korta försök
Undvik utdragna startförsök. Även den bästa sortens startkablar kan orsaka kortslutning. Det bästa är att göra korta försök och kontrollera om problemet kan definieras efter varje misslyckat försök.

4. Ta bort startkabelnTa bort startkabeln

Om båda motorerna är igång bör du först ta bort minuskabeln och sedan pluskabeln. Kablarna bör förvaras säkert och en skyddskåpa bör installeras på båda batterierna.

OBSERVERA: Risk för böter
Om en skyddskåpa försvunnit bör du ersätta den så snart som möjligt. Du kan få böter om det konstateras att batterikåpan saknas i samband med en trafikkontroll. Detta gäller även batterier som inte är ordentligt fästa!

5. Efter starthjälpEfter starthjälp

Efter att ha använt starthjälp på en bil måste batteriet laddas om. För att göra detta kör du minst 30–45 minuter med eventuella andra strömförbrukande enheter avstängda.
Vi rekommenderar att du laddar batteriet helt med hjälp av en djupcykelladdare på ett bilserviceställe. Djupurladdade batterier kan vara defekta, vilket i så fall visar sig i form av att ett batteri inte kan bibehålla spänningen. Istället laddas det ständigt ur. Innan denna effekt inträffar, och tvingar dig att använda dig av starthjälp igen, är det bäst att låta bilen vara kopplad till en djupcykelladdare över natten. Om det inte hjälper måste batteriet bytas ut.
I framtiden bör du vara uppmärksam: Lämna aldrig bilen med lampor eller radio på!

Foto: Dmitry Kalinovsky, khonkangrua, pornanan nanthapornpisut, ilovephoto_KA, optimarc, Checubus, Pakpoom Phummee, Oyls, Minerva Studio / shutterstock.com