Bilen startar inte – Möjliga orsaker och åtgärder

Bilen startar inte - Möjliga orsaker och åtgärder

En bil som vägrar starta eller som får motorstopp under körning kan vara riktigt irriterande, även om det inte behöver finnas någon direkt anledning till oro. Troligen beror felet på en smärre defekt. Att hitta orsaken kan dock kräva ingående kunskaper om hur bilar fungerar.
I den här guiden kan du läsa allt om vad som kan orsaka motorstopp och vad du själv kan göra åt problemet.

Vad behöver en bil för att kunna köra?

En bil med en förbränningsmotor behöver sex delar för möjliggöra framdrift. Dessa är:

Bilen startar inte orsaker
Bränsle: bensin, diesel eller gas.
Framdrift: remmar som kopplar samman rörliga delar.
Ström: tändström för startmotorn.
Luft: för bränsle- och luftblandningen.
Olja: för smörjning av rörliga delar.
Vatten: för kylning av motorn.

Även om endast en av dessa delar inte fungerar så stannar motorn. Beroende på vilket system som är påverkat så kan felet antingen vara väldigt lätt åtgärdat eller så kan mycket arbete krävas för att få motorn att fungera igen.

Bilen startar inte – fel i bränsletillförseln

Bilen startar inte - fel i bränsletillförselnOm en bil inte startar eller får motorstopp så ska första misstanken vara att det beror på bränsletillförseln. Om bilen rasslar men vägrar starta så kan det bero på att tanken är tom. Om bränsleindikatorn visar att det trots allt finns bränsle så kan bränsletankens nivågivare ha fastnat.
Detta kan kontrolleras genom att man fyller tanken med lite bränsle och provar att starta igen. Det kan kräva lite tålamod då ett helt tomt bränslesystem behöver ventilera sig självt först.

Skulle tanken tömmas ovanligt snabbt så känn efter om det går att känna bensindoft, det kan då bero på att bränsleslangen läcker. Alternativt kan bränslepumpen vara trasig.

Bilen vägrar upprepade gånger starta – fel på drivremmen

Bilen vägrar upprepade gånger startaFel på drivremmen kan ofta ha allvarliga konsekvenser. Om kamremmen eller kedjan har gått av, stannar motorn och kommer inte starta igen.
Ofta har det uppstått omfattande skador i det här fallet och en dyr reparation är nödvändig.
Detta kan kontrolleras genom att ta bort skyddet för remmen eller kedjan. Om delar har lossnat så hittas felet. En reparation kräver mer än bara ett byte av remmen. I detta fall måste motorn plockas isär helt.

Tändningen fungerar inte – strömfel

Bilen startar inte strömfelDen vanligaste orsaken till att motorn inte vill starta är ett fel i strömförsörjningen.
Den elektriska strömmen skapas i generatorn, lagras i batteriet och leds till tändstiftet i motorn genom tändspolen och tändningsfördelaren. Ström går alltid i en cirkel. Om cirkeln bryts sker ingen överföring av ström. Den återvändande strömmen till generatorn går alltid via karossen. Därför måste både generatorn och batteriet vara jordade, det vill säga kopplade till karossen med kablar.

Generator 24h gratis leverans

Generator 24h Gratis leverans!

nu från 506,75 kr

till butiken

Mellan kablar och kaross kan korrosion ske. Om detta inte upptäcks i tid kan bilen börja bli mer svårstartad, för att till slut inte starta alls. Lösningen är mycket enkel: jordningskabeln tas loss, slipas och smörjs med smörjmedel. Skruva fast kabeln igen och problemet är löst.

motorn startar inte timingkedjanTändspolen förvandlar strömmen från generatorn på 24 volt till en tändström på 10 000 volt.
En kabel går mellan tändspolen och tändningsfördelaren. På äldre bilar kan kabeln ha lossnat. Det är den mest uppenbara orsaken till att bilen inte startar: sätt helt enkelt tillbaka kabeln och bilen kan köra igen.

Om kabeln är på rätt plats men skapar gnistor så är isolationen skadad. Detta kan bero på att en gnagare varit där och gjort skada. En nödlösning är att linda in tändkabeln med isoleringstejp.

Om bilen då startar så bör den kontrolleras med tanke på ytterligare skador från gnagare. En kylarslang med sådana skador utgör en risk för allvarlig motorskada.

bilen startar inte batteriet är fulltEtt problem relaterat till strömförsörjningen är startmotorn. Denna består av en elektrisk motor och en elektromagnetiskt driven relä. Med tiden kan startmotorn slitas ut eller så kan dess kontaktytor korrodera. Ett fel i startmotorn ger sig tillkänna som ett hummande ljud. Elektromagneten kan inte släppa helt från startdrevet när den elektriska motorn fortfarande körs. Med lite tur kan felet repareras men ofta är den enda lösningen att ersätta den felaktiga komponenten.Bara den bästa kvaliteten
bilen startar inte inget oljudOm generatorn slutar fungera så laddas inte batteriet. Detta visas genom ett permanent varningsljus på instrumentbrädan. Skulle det ignoreras alltför länge kommer tändspolen förr eller senare inte få någon tändningsström. Om så är fallet måste batteriet laddas först och därefter kan generatorn kontrolleras. Allmänt sett är fel på generatorn mindre: antingen är drivremmen trasig eller så är borstarna nedslitna. Bägge kan enkelt ersättas till en låg kostnad.

Bilen startar plötsligt inte längre – fel i luftförsörjningen

bilen startar inte klickAtt en bil stannar på grund av ett fel i luftförsörjningen händer sällan, även om det är teoretiskt möjligt. Om ett främmande föremål hamnar hamnar i ingångshålet eller om ett luftfilter är tilltäppt kommer motorn få för lite syre för luft-bränsleblandningen. Felet visar sig ofta genom en ökad bränsleförbrukning och en varm motor. Byte av luftfiltret och kontroll av ingångshålet borde räcka för att få bilen att fungera igen.

Bilen startar inte – fel i försörjningen av olja och vatten

bilen startar inte inga startljudOm tillförseln av kylmedel eller olja inte fungerar som det ska kan det leda till allvarliga skador på motorn. Det fruktade kolvanfallet orsakas av bristen på ett av dessa medel. Om detta sker kan bilen inte längre lagas hemma i garaget utan en genomgående kontroll av motorn krävs.

Med detta i åtanke: om varningslampan för motorn, kylmedlet eller oljetrycket är tänd, stäng omedelbart av motorn!

bilen startar inte starter roterarVad man gör om motorn inte vill starta

Följande checklista kan hjälpa dig sortera bland orsakerna till att en bil inte startar:

Har bilen stannat under körning?
– Ingen mer bensin.
– Tändkontakter defekta.
– Motorskada.
Vägrar bilen nu att starta?
Startmotorn rasslar: kamremmen okej, ingen bensin eller tändkabeln har lossnat.
– Kontrollera bränslemätaren.
– Om tanken är tom, fyll den.
– Om bränslemätaren visar tillräckligt mycket bränsle: kontrollera tändkablar.
– Om tändkabeln har lossnat, sätt fast den igen.
– Om tändkabeln skapar gnistor så är isolationen skada. Täck med isolationstejp och byt ut så snart som möjligt.
– Om tändkabeln är okej, fyll på bränsle.
– Om bilen inte startar trots tillräckliga bränslenivåer, knuffa igång bilen.
– Om bilen kan knuffas igång, kontrollera generator, jordningskabel och tändspole.
– Om bilen inte kan knuffas igång, kontrollera tändkontakterna.
Tändspolar från bästa tillverkare

Tändspolar från bästa tillverkare

nu med 35% rabatt

Beställ online

Startmotorn ger inga ljud ifrån sig: Motorskada, blockerad motor.
Bilen startar inte när den är kall
– Om bilen är helt död, inga lampor tänds eller endast mycket svagt: Batteriet är helt tomt. Starthjälp krävs.
(I detta fall krävs oftast att batteriet byts ut)
– Startmotorn rasslar vid starthjälp, bilen vägrar att starta: kontrollera bränsletillförseln, lufttillförseln och tändkablarna.
– Startmotorn låter inte alls: startmotorn är defekt eller motorskada. Försök starta bilen under bärgning (Varning: dieselbilar kan inte startas på detta sätt om de är kalla).
– Bilen startar inte trots bärgningsstart och hjulen låser sig: motorskada, omedelbar reparation krävs.

Om alla dessa åtgärder inte har någon effekt så finns det en sista sak man kan göra: kontrollera alla säkringar, särskilt på dieselbilar. Glödstiftssäkringen kan vara defekt. Om allt är normalt även här så ska bilen definitivt kontrolleras på en bilverkstad.

Foto: crazystocker, Andrey_Popov, lzf, Brian A Jackson, Dmitry Kalinovsky, Maksim Toome, Photomontage, Peter Gudella, peang, Alison Hancock, Charles Knowles / shutterstock.com