Generator: fakta och gör det själv-manual!

Generator: fakta och gör det själv-manual!

Generatorn (eller dynamon) omvandlar mekanisk rörelse från motorn till elektrisk energi, laddar batteriet och håller det laddat även när strålkastare, radio och sätesvärmen är på. En trasig generator kommer att göra sig påmind eftersom även tändningen startas via batteriet.

Generatorn i detalj

Generatorn i detaljGeneratorn är inte en utslitningsbar del. Moderna generatorer (alternatorer) har ett mycket långt livsspann och går nästan aldrig sönder.

Oavsett så kan skador och defekter uppstå i alla komponenter. I det här fallet är det bättre att ersätta generatorn än att reparera den.

Typiska tecken på en trasig generator

Det finns flera typiska tecken på att generatorn möjligen är trasig. Skulle ett av dessa tecken visa sig måste generatorn kontrolleras direkt.

 • Ett första tecken är svårigheter med att starta, vilket innebär att det krävs flera försök för att få igång motorn.
 • Ett annat tecken är ett urladdande batteri. Om ett nytt batteri laddar ur strax efter installationen så beror det oftast på en trasig generator.
 • Om batterilampan på instrumentpanelen är på så kan det även vara problem med dynamon.

Möjliga defekter

En generator och dess kopplade kraftförsörjning har fyra svaga punkter där de flesta defekter förekommer. Dessa är:

1. Dynamon i sig
2. Laddningsregulator
3. Kablar och kontakter
4. V-rem

1. Generatorn

generator defekterOm generatorn bryter samman är det mycket sannolikt att kolborstarna är utslitna. Det här kan bara lösas genom att generatorn ersätts helt.

2. Laddningsregulator

Laddningsregulator defekterMycket ofta så är det laddningsregulatorn som är ansvarig för trasiga generatorer. Den reglerar den elektriska strömmen från generatorn. Om den inte fungerar kan komponenten endast undersökas tillräckligt bra och underhållas på en bilverkstad. I de flesta fallen är utbyte den enda lösningen.

3. Kablar och kontakter

Kablar och kontakter till generator Kablar och kontakter som kopplar samman generator och batteri kan vara trasiga. En avsliten eller utnött kabel kan försvaga eller till och med stoppa strömförsörjningen.

4. V-rem

V-remmen är utslitenOm V-remmen är utsliten eller löst sittande, kan inte kraftöverföringen ske på rätt sätt till generatorn. Generatorn är inte trasig men inte längre kapabel att ta emot kinetisk energi från motorn.

Bilverkstad eller byta själv?

ersätter en generatorAtt ersätta en generator är inte en enkel uppgift som vilken lekman som helst kan utföra. Särskilt med tanke på alla olika skadefaktorer så är det rekommenderat att uppsöka en bilverkstad. Det här är, förstås, en fråga om budget.

Generator med 50% rabatt

Generator med 50% rabatt

permanent låg från 511,18 kr

nu i nätbutiken!

Förutsatt att du har de nödvändiga verktygen hemma och att du vågar dig på ett byte så kan du spara en hel del pengar.

Utbyte steg för steg av generatorn

Utbytet av generatorn beror på bilen. Anledningen ligger i de olika konstruktionerna på motorer och motorrum. Först måste alternatorn hittas i motorrummet. Stegen kan därför variera.Utbyte steg för steg av generatorn

 • ta loss batteriet
 • hitta generatorn
 • om nödvändigt, ta loss skyddet
 • ta loss andra delar om de förhindrar åtkomst till generatorn
 • lossa V-remmens spännare
 • ta loss ström- och jordningskablar från generatorn
 • skruva loss och avlägsna monteringsbultarna
 • avlägsna generatorn
 • jämför den nya generatorn med den gamla genom att titta på dem
 • utför alla isärtagningssteg i omvänd ordning. Tänk på att använda den föreskrivna momentkraften för att skruva åt och för att ställa in remmens rekommenderade spänning.

Undvik följande misstag

Fel vid demontering av generator

 • När man tar loss generatorn är det viktigt att komma ihåg vilka kopplingar som sitter var. Om nödvändigt så dokumentera isärtagningen med bilder och markera de individuella komponenterna.
 • Det här ömtåliga driftsystemet i motorn kräver yttersta försiktighet. Tänk på att alltid använda rätt momentkraft för att spänna bultar.
 • Reservdelen måste installeras säkert och får inte lossna av motorns rörelser. Detsamma gäller för spänningen på V-remmen. Även här finns det exakta instruktioner som behöver följas.

Foto: Philip Lange, BLKstudio, hkhtt hj, yanik88, ekapotfotothai, Heikki Wichmann, Tatchaphol, WPixz, Mr.1, Phanat / shutterstock.com