Tyst körning – undersökning av knarrande bromsar!

Tyst körning - undersökning av knarrande bromsar!

Inget är mer irriterande än ett permanent, tyst “knarr-knarr-knarr” som kommer från hjulhuset. Det är nästan alltid bromsarna som orsakar detta ljud. De goda nyheterna: med lite expertis kan du felsöka felet själv, fast se till att göra dig själv bekant med bromsskivans mekanism eftersom bara bromsskivor och deras bromsbeläggningar orsakar dessa problem.

Bromsskivans konstruktion

Nuförtiden har bromsskivor blivit standard på alla fyra hjulen på alla nya bilar. Bromsskivan är mer pålitlig, effektiv och mindre benägen för slitage än dess föregångare, trumbromsen. Framförallt är bromsskivor säkrare. I motsats till trumbromsar slutar de inte fungera som ett resultat av värmeansamling.
Bromsskivans konstruktion

En bromsskiva består av en skivbroms och bromsoket med dess integrerade bromsbeläggning. En förare som trampar på bromspedalen får bromscylindrarna i bromsoket att extenderas, som får bromsbeläggningarna att pressas mot den roterande bromsskivan, vilket påbörjar bromseffekten. Bromsskiva och bromsbeläggningar är nötningsbara delar som gradvis slits ut.

Generellt borde bromsskivan bytas varannan gång som bromsbeläggningarna byts ut och ska alltid kontrolleras vid varje underhåll av bromsarna. Fåror, krusningar eller att minsta tjockleken har nåtts är klara tecken på att omedelbart utbyte krävs.

knarrande bromsar orsakenDet här kan vara orsaken till knarret:
en krusad bromsskiva har utåtstående ställen som gnider mot bromsbeläggningen – vilket ger upphov till en knarrande broms.

 
 
 

Lösa lager som en huvudorsak

knarrande bromsar på grund av felaktig installation

 • Huvudorsaken för knarrande bromsar ligger i installationen. Ofta har andra delar än original eller certifierade reservdelar använts vid den senaste reparationen. Vi avråder speciellt från detta när det kommer till bromsar: endast bromslager och skivor godkända av tillverkare garanterar en full bromseffekt och ett tillräckligt långt livsspann.
Bromsskivormed 24h fri frakt

Bromsskivor ⇒ testade kvalitet

med 24h fri frakt

till butiken

 • Produkter utan märke från internet kan inte utlova detta. Materialets skick och rätt passning garanteras inte med billiga reservdelar. Att tjäna några ören här kan ha dyra och fatala konsekvenser. Då skulle knarrande bromsar vara det minsta av dina problem.
 • Ofta beror en knarrande broms oaktsamhet eller ignorans vid installationen. De många rörliga delarna i en broms kräver smörjning för att kunna interagera på rätt sätt. Detta är särskilt sant för bromsbeläggningen. De måste kunna glida smidigt in i sina hållare för att förhindra att de fastnar eller för ojämnt och olägligt slitage. Tills dess gör de sig påminda genom knarrande.

Använd rätt smörjmedel

rätta smörjmedlet för bromsarNär folk hör orden “smörjmedel” tänker dem på olja och flott. Låt det vara sagt: ingen av dessa hör hemma på en broms. Att behandla en knarrande broms med olja eller flott är att korsa oaktsamhetens gräns, vilket gör bromsarna praktiskt taget ineffektiva och antagligen resulterar i en allvarlig olycka.

kopparpasta för knarrande bromsarDet enda rätta smörjmedlet för bromsar är kopparpasta.
Pastan appliceras på baksidan av bromsbeläggningarna innan de sätts in i bromsoket.

Bromsoket kan ha användning av lite kopparpasta på bromscylindern också. Det här tillåter beläggningen att glida in i bromsoket med tillräcklig smörjning men utan att påverka bromseffekten.

Innan bromsen sätts ihop sprejas hela delen rikligt och rengörs med bromsrengöring. Detta förhindrar att främmande partiklar inverkar på bromsens funktion.

Knarrande bromsar efter långt stillastående

knarrande bromsar på grund av rostningEn knarrande bromsskiva kan också orsakas av korrosion. Bromsskivan är under hög belastning. De behöver vara tillräckligt kraftiga och tuffa för att klara den fulla bromseffekten tills de når sin slitagegräns.

Vad bromsskivor inte erbjuder är skydd mot korrosion. Faktiskt så tar antikorrosion och bromseffekt ut varandra. Teoretiskt är det möjligt att bygga en bromsskiva i rostfritt stål. Dessa skulle dock vara sköra och gå sönder under hög belastning.

Tillverkare sätter därför sin tro till de självrengörande egenskaperna hos bromsskivorna. Ett regelbundet användande av bromsarna kommer att få bromsskivorna att slipa sig själva rena genom friktionen. Det är därför som bromsar alltid ser så blanka ut.

Rostmärken på bromsskivornaOm en bil förblir stående under en lång tid kan korrosion attackera bromsskivorna. Upp till en viss punkt så håller deras materiella kraftighet och mer eller mindre regnsäkra placering progressen under kontroll. Dock så är den normala luftfuktigheten tillräcklig för att orsaka rostfläckar på de rena bromsskivorna.

Grind rostade bromsskivorDet är viktigt att den här rosten rensas av. Om detta inte sker försiktigt löper du risken att förstöra hela bromssystemet. Att försöka slipa en bromsskiva ren genom att köra fort och bromsa kraftigt kan ha fatala konsekvenser: de lösa rostflingorna rensas av och går in i bromsskivan och bromsbeläggningarna. De fåror som blir resultatet gör att de utslitningsbara delarna av bromssystemet oanvändbara och passande för utbyte.

 • Om bromsskivan är mycket korroderad måste hjulet tas av och den värsta rosten avlägsnas med sandpapper.

Skölj knarrande bromsar med bromsrengörare

 • När rosten är avlägsnad, kanske med undantag av några obetydliga fläckar, är bromsen redo för självrengöring. Det här är logiskt sålänge bromsskivan är tillräckligt tjock. Den tjocklek på bromsskivan som behövs kan man hitta i bilmodellens reparationsdokument. Självrengöringen går till som följande: kör så långsamt som möjligt och bromsa försiktigt.
 • Genom att gradvis köra snabbare och applicera mer tryck på bromsen, rensas bromsskivan gradvis ren.
 • Därefter måste bromsen grundligt rengöras med bromsrengöring. Nu borde knarrandet vara borta.

Att skilja knarrande bromsar från slipande ljud

Den här artikeln handlar om det knarrande ljudet, som kan höras under körning som beskrevs i introduktionen.

Bromsbelägg ATE köpa billigare

Bromsbelägg ATE | Lågprisaffärer

nu bara: 170,37 SEK

Köp billigare!

skilja från skrapande och rispandeDet är viktigt att skilja från skrapande och rispande som endast hörs när man trampar på bromspedalen. I det här fallet är bromsbeläggningen definitivt utsliten. Bilen måste köras omedelbart till en bilverkstad.

Eftersom den inte längre är helt säker med utslitna bromsbeläggningar. Om det här tecknet uppkommer, se till att köra sakta och försiktigt. I idealfallet ska bilen bogseras iväg, vilket vi starkt rekommenderar.

Knarrande bromsar vid körning bakåt
och efter däckbyte

Knarrande bromsar efter däckbyte

 • I vissa fall uppkommer knarrande bromsar efter däckbyte. Det här kan hända när däckstorleken ändrades. Lösningen beror stort på vilken bilmodellen är. Vissa produkter kräver fasning av bromsbeläggningarna.
 • Ett knarr när man backar kommer nödvändigtvis inte från bromsarna. Det kan vara tecken på en sliten koppling. Även dynamon kan åstadkomma ett ljud när dess packningar är slitna. Innan reparation är möjlig krävs en djupgående felgenomsökning.
 • För bromsarna, gör som följer: kör på en kulle och låt bilen rulla ned för den. Under nedfärden, stäng av motorn. Alla system utom dynamon är nu avstängda. Om knarrandet fortfarande är hörbart, kan du smalna av sökandet till bromsarna.

Knarrande bromsar vid körning bakåtVar dock uppmärksam:

 • När motorn är avstängd förlorar den snabbt bromstrycket. Det här testet borde bara vara några sekunder, sedan borde motorn startas igen. Dessutom ska nyckeln vara i tändningsposition även fast motorn är avstängd för testet. Bromsljuset förblir på trots frånkopplad motor och medtrafikanter bakom dig kommer inte bli irriterade så snart. Test som dessa är bäst att utföra när det är så lite trafik som möjligt.

Vid tvivel? Gå till bilverkstaden!

reparationen av knarrande bromsarOm du är osäker på orsaken till och reparationen av knarrande bromsar, tveka inte att besöka din närmaste bilverkstad. Endast då kommer du ha maximal visshet och säkerhet med en professionell reparation.

Foto: udaix, Kietichai charoentrirat, Gregory Gerber, Dmitry Kalinovsky, oleandra, samritk, Kot500, Romaset, Mykola Churpita, puhhha, VGstockstudio, thieury / shutterstock.com