Georgios Piliouras

Link: http://people.sutd.edu.sg/~georgios/

5Asistent
Inžinierske Systémy a Dizajn
Singapur University Technology a Dizajn(SUTD)

Moje hlavné výskumné záujmy ležia v oblasti algoritmická hra teória, výpočtové učenie teória, multi-agent vzdelávania a dynamické systémy. Mám záujem o skúmanie dynamických javov, ktoré vznikajú z interakcie početné prispôsobenie agentov.

V auguste 2010, dostal som Ph. D. v informatika odCornell University pod vedením Éva Tardos. Ja som bola udelená Singapur NRF Spoločenstvo (2018).

Niekoľko postdoc a Doktorandov pozície k dispozícii. Mi e-mail s otázkami/materiálu.

hľadám výskumníkov záujem o prácu na križovatke algoritmická hra teória a dynamické systémy (napr. evolučné hra teória, učenie hry, atď.). Výskumníci s pozadím v aspoň jednej z týchto oblastí, ktorí sa zaujímajú o objavovanie ďalších sa obzvlášť odporúča, aby sa vzťahujú. Úspešní uchádzači budú mať možnosť spolupracovať s Prof. Christos Papadimitriou ja som tiež hľadá pre výskumníkov, ktorí sa zaujímajú o prácu na križovatke hra teória a blockchain, bitcoin, ethereum a cryptoeconomics v širšom zmysle.

Rozhovory, Služby a Novinky