Úvod do výpočetní myšlení a vědy dat

Link: http://computing.guide/introduction-to-computational-thinking-and-data-science/

Úvod do výpočetní myšlení a vědy dat 6.00.2x vás naučí, jak používat výpočet k Introduction to Computational Thinking and Data Sciencedosažení různých cílů a poskytuje krátký úvod do různých témat v výpočetní řešení problémů. Tento kurz je zaměřen na studenty s nějakou předchozího programování zkušenosti v Pythonu a základní znalosti o složitosti. Budete trávit značné množství času psaní programů pro provádění pojmy uvedené v kurzu. Například můžete napsat program, který bude simulovat robota vysávání místnost nebo bude modelovat populační dynamiky replikace virů a protidrogové léčby v těle pacienta.

Obsahuje následující témata:

Kreslení s pylab balíčku
Náhodné procházky
Pravděpodobnost, distribuce
Monte Carlo simulace
Proložení dat
Batoh problém, grafy a graf optimalizace
Stroj naučit základy, Clustering algoritmus
Statistická klamů

Co se dozvíte

Kreslení s pylab balíčku
Stochastické programování a statistického myšlení
Monte Carlo simulace

Předpoklady

6.00.1x nebo ekvivalentní (některé předchozí zkušeností s programováním v Pythonu a základní znalosti o složitosti)